Flowberegner

Med vores flowberegner kan du bestemme flowhastigheden, flowmængden og tryktabet i forhold til den indvendige rørdiameter og nominelle diameter.