Hycleen Des 30 – den systematiske desinfektionsenhed

Hycleen Des 30-enheden genererer det påkrævede elektroaktiverede desinfektionsmiddel på stedet. Mange års erfaring inden for drikkevandsadditiver har skabt høje og enestående standarder.

Sikkerhed i drikkevandssanitering

Sikring af drikkevand af højeste kvalitet via en miljøvenlig desinfektion

Adskillige kunder, der har brugt elektroaktiveret desinfektionsmiddel i over 10 år, bekræfter den høje effektivitet over for bakterier, såsom legionella og pseudomonas. Brug af Hycleen Des 30-enheden forkorter ikke levetiden for GF JRG-materialer – hverken i koldt- eller varmtvandsledninger.

Hycleen Des 30-enheden giver facilitetsoperatørerne store fordele ved desinficering af deres drikkevandsinstallationssystemer

Das Hycleen Des 30 System
  • Yderst effektivt desinfektionsmiddel ift. bakterier – små mængder er tilstrækkeligt (fuldt kompatibelt med minimeringsprincippet)
  • Depoteffekt i hele drikkevandsinstallationssystemet
  • Godkendt desinfektionsmiddel iht. Drikkevandsforordningen afsnit 11
  • Applikation med lav risiko; let at anvende
  • Drift med lav risiko: ingen transport/ingen opbevaring af farlige kemikalier
  • Ingen mikrobiologisk nedbrydning
  • Ingen udvikling af resistens i mikroorganismer, biofilm fjernes
  • Forringer ikke levetiden for GF JRG-produkter, mange års erfaring
  • Miljøvenligt desinfektionsmiddel
  • Omkostningseffektiv teknik

Fire trin til optimal drikkevandshygiejne

gfps_Hycleen Des 30

For at sikre drikkevand af høj kvalitet til enhver tid skal både det kolde og det varme drikkevand anses for ét integreret system. Derfor skal der medregnes forebyggende foranstaltninger i nybyggede eller planlagte ejendomme, så der sker mindst mulige forstyrrelser under driften. Ved eksisterende bygninger skal de forebyggende foranstaltninger dog suppleres med interventionsforanstaltninger.

Idéel løsning til eksisterende ejendomme

Det integrerede vandhygiejnekoncept består af fire områder: Forebyggelse, overvågning, intervention og risikovurdering. Denne tilgang til sikring af drikkevandshygiejne byder på adskillige fordele særligt for eksisterende ejendomme, fordi deres tilstand kan tages med i betragtning ved genoprettelse af drikkevand af høj kvalitet. Da renoveringer udføres trinvis kan forebyggende foranstaltninger ofte kun udføres lejlighedsvis, mens termisk eller kemisk desinfektion derimod er idéelle ift. intervention.

GF JRG har den perfekte løsning: en miljøvenlig, yderst effektivt elektroaktiveret desinfektionsenhed – Hycleen Des 30. Mange års erfaring viser, at denne enhed også behandler gamle installationsmaterialer nænsomt, og den er derfor idéel til eksisterende ejendomme.