Bæredygtighedsrapport

Georg Fischer anser deres industrielle og sociale engagement som en langsigtet forpligtelse. Det er deres målsætning at være foretrukken partner for alle dialoggrupper og at skille sig ud i kraft af deres ansvarlige, bæredygtighedsbevidste adfærd og kontinuitet.

Ny bæredygtighedsrapport

Klimaændringer og opgaven med at levere rent drikkevand er vigtige økologiske og sociale udfordringer for samfundet. Konsekvenserne af den globale opvarmning påvirker både menneskeheden og miljøet. Nogle af de mulige effekter er stigende vandstand i havene, ændringer i nedbørsmønstre, hyppigere forekomster af ekstremt vejr og spredning af tropiske sygdomme. Alle tre divisioner i Georg Fischer-koncernen er forpligtede til at yde et bidrag til klimabeskyttelse, både i deres processer og i de produkter, de fremstiller.

Sustainability Report

Interim Sustainability Report 2014

The next full Sustainability Report will be published in 2016.

Sustainability Report 2013

Sustainability Report 2012

Klima og energi. Formålet i produktionen er at forbedre energieffektiviteten yderligere og derigennem mindske CO2-udledningen. I den forbindelse er det vigtigste tiltag at øge genvindingen af overskudsvarme. Overskudsvarme fra produktionsanlæg kan anvendes til opvarmning eller energiproduktion og medføre et reduceret energiforbrug. Den store stigning i genvinding af overskudsvarme i de senere år står for et stort bidrag til at spare på energien.

Vand. Ifølge World Business Council for Sustainable Development har omkring en milliard mennesker ikke adgang til rent drikkevand, og 2,5 milliarder mennesker har ingen basale sanitære installationer. 60 % af alle europæiske byer med over 100.000 indbyggere bruger i øjeblikket mere grundvand, end der bliver fornyet på naturlig vis. Produkter fra GF bidrager til effektiv brug af denne ressource og leverer vidtrækkende systemløsninger til vandforsyning, vandbehandling og bygningsteknologi.

Georg Fischer udarbejder regelmæssige rapporter og deres præstation inden for bæredygtighed. Der offentliggøres en omfattende bæredygtighedsrapport hvert andet år, og i de mellemliggende år offentliggøres en afkortet rapport. Rapportperioden er et kalenderår.


Alger – fremtidens råmateriale dyrkes i bioreaktorer fremstillet af plastrør

GF Piping Systems er dybt involveret i forskning og udvikling af de første bioreaktorer til algeproduktion i Europa og USA. Det nye rørsystem, der er designet til denne anvendelse, er fremstillet af gennemsigtig plastic. Det vellykkede samarbejde med udviklingspartnerne LGem (NL), TH Wildau (D), Texas University i Austin (USA) og AlgEternal (USA) har medført, at de første bioreaktorer til algedyrkning er blevet frigivet.

Kontakt

Yulia Bolotina
Head Corporate Sustainability
Georg Fischer AG
Amsler-Laffon-Strasse 9
8201 Schaffhausen
Switzerland

yulia dot bolotina #at# georgfischer dot com